Kasaysayan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas


07-Jun-2017 02:18

"Ang pagkukusang umamin ng mga pagkakamali ay pagpapakita kahit papaano ng kapuri-puring marangal marangal na hangaring magwasto," sabi ni Mabini.

kasaysayan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-8

Sex video chat with no sign up

Sa pag-aakusa kay Aguinaldo, dinakila naman ni Mabini si Bonifacio, at iginiit na ang pakamatay nito ang pumawi sa "sigla at sigasig sa mithiing rebolusyonaryo" at nagpabilis sa "pagbagsak ng himagsikan sa Cavite." Gayundin, dinakila ni Mabini si Heneral Antonio Luna, isa ring pinuno na pinatay sa kasagsagan ng rebolusyon.

Naisulat din niya ang tungkol sa mga pangyayaring politikal noon sa Amerika habang umiinit ang himagsikan sa Pilipinas.